HVORFOR EN JAZZCAMP FOR PIGER?

JazzCamp for piger er et unikt undervisningstilbud i vinterferien på landets musik- og kulturskoler for piger mellem 10 og 15 år, som har lyst til at prøve kræfter med komposition og improvisation - uanset instrument og tidligere erfaringer. Eleverne bliver inddelt på hold á 5-6 elever med hver sin underviser.

 

JazzCamp for Piger foregik første gang under Vinterjazz 2014 og er indtil videre en årligt tilbagevendende begivenhed. Underviserne er både fra musikkonservatorier, musik/efterskoler samt den professionelt udøvende scene, og forløbet afsluttes med små koncerter for deltagernes familier og venner. Sidste år var der knap 170 deltagere på landsplan.

JazzCamp for Piger er arrangeret af JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival. Idéen kom bl.a. i kølvandet på en rapport fra 2012 om kønsbalancen i det rytmiske musikmiljø, rapporten har fået tilnavnet 80/20 rapporten, da den overordnet tegner et billede af en fordeling på 80% mænd og 20% kvinder. JazzCamp for Piger er et forsøg på at rette op på dette ved at sætte tidligt ind i pigernes musikalske udvikling og give dem mulighed for at udforske andre instrumenter og musikgenrer, end dem de oftest beskæftiger sig med – på deres egne præmisser. Find mere info på JazzDanmarks hjemmeside her.

 

Udover de fire dages undervisning (tirsdag – fredag), indeholder stævnet følgende tiltag:

 

UNDERVISERWORKSHOP

Hvert år finder en obligatorisk en-dags underviserworkshop sted i ugerne op til stævnet. Workshoppen er opdelt i en Jylland og en Sjælland-udgave, hvor der vil der være oplæg fra ressourcepersoner på området samt diskussion og indspark til den forestående camp. Dette gør vi for at sikre både udveksling og inspiration, så det bliver interessant for underviserne at være med igen og igen.

 

STÆVNE-KONCERTER

I samarbejde med den landsdækkende Vinterjazz-festival, vil en koncert med nogle relevante kvindelige musikere være en del af ugens forløb. Nogen steder kan denne koncert udføres af nogle af underviserne. Dette gør vi for at understøtte den vigtighed der er i at have forbilleder, når man gerne vil være bedre til noget.

 

UNDERVISERE OG METODEUDVEKSLING

Vores store ønske er at vi med JazzCamp for Piger kan skabe en stærk forankring og tradition hos værterne, som udvikler arbejdet med piger og improvisation, ikke kun i vinterferien, men også resten af året. Derfor har det siden 2016 fungeret sådan, at halvdelen af undervisere kom fra værts-institutionen og den anden halvdel blev inviteret udefra, hvilket også bidrager til metodeudveksling på tværs af erfaringsgrundlag. Vi udgiver desuden en e-bog med metoderne fra de øvrige år i juni ’16, som også kan fungere som metodisk fundament.

MULIGHEDER EFTER JAZZCAMPEN - koncerter og netværk

JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival arbejder begge med andre børneprojekter, både i Danmark og udlandet. Derfor vil vi, efter årets camp invitere udvalgte hold til en række andre aktiviteter. Enkelte hold får desuden mulighed for at spille koncert forskellige steder i landet.

Formålet med JazzCamp for Piger er at få deltagerne til at fatte interesse for arbejdet med rytmisk musik og at få pigerne til at holde fast i musikken også efter campen. Derfor iværksætter vi i år som noget nyt ‘Hold fast! Netværk for unge kvinder i musikbranchen’, som et tilbud til alle nuværende og tidligere deltagere i JazzCamp for Piger. Medlemmer af netværket vil blive inviteret til koncerter, workshops, foredrag, møder mm. om og med komponister, musikere, koncertarrangører, spillesteder og andre branchefolk. På den måde håber vi, at pigerne vil stifte bekendtskab med og øge tilknytningen til musikmiljøet i Danmark og derved opbygge nye stærke fællesskaber omkring musik. Netværket mødes første gang under Copenhagen og Arhus Jazz Festival i sommeren 2019.